Shawl pins metal

Shawl pins metal

Metal pins 

TGP099
 1 TextileGarden pin
silver colour metal
Size 70mm x 36mm
£6.95

TGP098 
 1 TextileGarden pin
silver colour metal
Size 50mm x 30mm
£5.00 New size

TGP097 
 1 TextileGarden pin
old bronze colour metal
Size 70mm x 36mm
£6.95

TGP096
 1 TextileGarden pin
old bronze colour metal
Size 50mm x 30mm
£5.00 New size

TGP095 
 1 TextileGarden pin
black /dark grey colour metal
Size 70mm x 36mm
£6.95

TGP094 
 1 TextileGarden pin
black /dark grey colour metal
Size 50mm x 30mm
£5.00 New size

TGP337
TextileGarden pin
pale bronze colour metal 

  Size 85mm 
 £8.95

TGP338 
 1 TextileGarden pin curved top
pale bronze colour metal
Size 95mm
 £9.25

TGP288
1 horn shawl pin
varied mixed shades
Size 70mm
£11.95

TGP310
 1 TextileGarden pin old bronze
colour metal (not bright)
filigree metal over metal mesh
  Size 125mm 
 £9.25 

TGP310 
 1 TextileGarden pin old bronze
close up image of top of pin 

  Size 125mm 
 £9.25 

TGP277 
 1 TextileGarden Portuguese
knitting pin
Size 35mm 
 £2.50